NEVADES  2018-19
Gruixos caiguts en cm.
Pla de la Basseta 1700m.
28/10/2018 4 c
1/11/2018 35 c
6/11/2018 5 c
9/11/2018 2 c
17/11/2018 1 c
20/11/2018 12 c
23/11/2018 6 c
26/11/2018 2 c
13/12/2018 3 c
   
   
   
   
Total hivern 70 c
   
TORNAR