NEVADES  2019-20
Gruixos caiguts en cm.
Pla de la Basseta 1700m.
6/11/2019 2 c
7/11/2019 2 c
8/11/2019 4 c
14/11/2019 17 c
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total hivern 25 c
   
TORNAR