NEVADES  2019-20
Gruixos caiguts en cm.
Pla de la Basseta 1700m.
6/11/2019 2 c
7/11/2019 2 c
8/11/2019 4 c
14/11/2019 17 c
23/11/2019 2 c
9/12/2019 3 c
12/12/2019 2 c
13/12/2019 25 c
22/12/2019 3 c
23/12/2019 2 c
24/12/2019 1 c
   
   
   
   
   
Total hivern 63 c
   
TORNAR