Bolets més frequents als boscos de Sant Joan de l'Erm
Assessorament micològic: Joan Montón

BOLETS DE PRIMAVERA

Habitualment a partir de la primera setmana de maig

Bolet de neu (Higrophorus marzuolus) COMESTIBLE


Múrgula (Morchella sp) COMESTIBLE


Murga (Gyromitra gigas) TOXIC


Murga (Gyromitra esculenta) TOXIC

BOLETS DE PRIMAVERA i ESTIU

segons pluges a partir de juny


4 ceps que han crescut junts (Boletus pinophyllus) COMESTIBLE


greixa (Sparassis crispa) COMESTIBLE


BOLETS D'ESTIU I TARDORReig bord (Amanita muscaria) TOXIC


Rovelló d'avet (Lactarius salmonicolor(?) COMESTIBLE


Pebràs (Lactarius vellereus) COMESTIBLE


Rovelló de cabra (Lactarius torminosus) TOXIC


Sabatera d'escames (Sarcodon imbricatum) NO COMESTIBLE


Albatrellus cristatus NO COMESTIBLE


Peu de rata (Ramaria flava)


Cep (Boletus edulis var. fuscoruber) COMESTIBLE


Llora, cuagra (Russula sp) COMESTIBLE


Bolet de bou, pinatell, molleric (Suillus luteus) COMESTIBLE


Cep (Boletus reticulatus) COMESTIBLE


Abró, cep de bedoll (Leccinum testaceoscabrum) COMESTIBLE