Eugues i cavalls a la Basseta a Sant Joan de l'Erm