Imatge de Sant Joan de l'Erm obtinguda d'una postal dels anys 1920/30.
Degué desaparčixer a l'incendi del Santuari a principis de la guerra civil